Diagnosis
Russia, 2019

Director: Nikolay Viktorov
Producer: Sergey Sarkisov
Film editor: Irakliy Kvirikadze, Nikolay Viktorov

Cast: Artem Tkachenko, Irina Antonenko, Nina Gogaeva, Evgeniy Krylov, Yuriy Tsurilo, Denis Yasik, Alexander Zhizhnevskiy, Gennadiy Durnaykin, Marcin Ruy, Anna Litkens
Made on
Tilda